Analitički postupci u reviziji financijskih izvještaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Analitički postupci u reviziji financijskih izvještaja
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Sažetak:
Analitički postupci odnose se na ocjenu financijskih informacija analizom odnosa između financijskih i nefinancijskih podataka, ispitivanjem za uočene fluktuacije i odnose koji nisu dosljedni s ostalim značajnim podatcima ili koji odstupaju od određenih predviđenih svota. Imaju široko područje primjene u procesu revizije financijskih izvještaja jer se njima koristi u fazi planiranja revizije, provedbi dokaznih testova i kompletiranja revizije kod sveobuhvatnog pregleda financijskih izvještaja. MRevS 520 – Analitički postupci određuje zahtjeve i pruža upute za primjenu analitičkih postupaka tijekom revizije te će se u članku detaljnije objasniti njihovo značenje i važnost korištenja.
  1. Uvod
  2. Definiranje analitičkih postupaka
  3. Metode i tehnike analitičkih postupaka
  4. Primjena analitičkih postupaka u procesu revizije financijskih izvještaja
  5. Primjeri primjene analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvještaja
  6. Zaključak
Hashtags:
#Revizija