Praćenje proračuna na lokalnoj razini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Praćenje proračuna na lokalnoj razini
Stranica:
199.
Autor/i:
Autor: Maja CONER , univ. spec. oec., bacc. adm. publ., ovl. rač. i ovl. forenzičar
Sažetak:
aćenje proračuna na lokalnoj razini
  U ovom se članku razmatraju praktični računovodstveni problemi pri izradi, izvršenju i izvješćivanju lokalnih proračuna. Proračun na lokalnoj razini, iako je reguliran brojnim zakonskim odredbama, do danas nije unificiran te se u praksi susreće lepezasta struktura njegove izrade, ovisno o kreativnosti i stručnosti izrađivača. Ovakav pristup proračunu pri njegovu praćenju zadaje velike probleme lokalnim službenicima u svim proračunskim fazama.
  1. Uvod
  2. Najčešći problemi u praksi
  3. Važnost izvora financiranja
  4. Zaključak
Hashtags:
#Proračunsko