Stavljanje službenika na raspolaganje u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Stavljanje službenika na raspolaganje u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Stranica:
211.
Autor/i:
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Prema posebnom zakonodavnom okviru koji uređuje prijam u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od značenja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika, uveden je i uređen institut stavljanja službenika na raspolaganje. O njemu se, s oglednim primjercima: Rješenja o preuzimanju službenika zbog ukidanja upravnog tijela te Rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje piše u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Razlozi za stavljanje službenika na raspolaganje
  3. Postupak stavljanja službenika na raspolaganje
  4. Trajanje raspolaganja
  5. Pravo na naknadu plaće
  6. Premještaj za vrijeme raspolaganja
  7. Prestanak službe i pravo na otpremninu
  8. Ogledni primjeri rješenja
Hashtags:
#Proračunsko