Neka pitanja vezana za novi Zakon o Državnom inspektoratu

Časopis: Pravo i porezi - 12.2008
Članak:
Neka pitanja vezana za novi Zakon o Državnom inspektoratu
Stranica:
33.
Autor/i:
Vladimir REMS, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: