Je li snižena plaća, prema kolektivnom ugovoru, opravdani razlog za otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora?

Časopis: Pravo i porezi - 12.2008
Članak:
Je li snižena plaća, prema kolektivnom ugovoru, opravdani razlog za otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora?
Stranica:
48.
Autor/i:
Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: