Osiguranje rizika terorizma u poredbenom i hrvatskom pravu (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2008
Članak:
Osiguranje rizika terorizma u poredbenom i hrvatskom pravu (II.)
Stranica:
68.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Maja BUKOVAC-PUVAČA
Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: