Ovlaštenici prava na izjavljivanje revizije u parničnom postupku od 1. listopada 2008.

Časopis: Pravo i porezi - 12.2008
Članak:
Ovlaštenici prava na izjavljivanje revizije u parničnom postupku od 1. listopada 2008.
Stranica:
73.
Autor/i:
Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: