Karteli kao zabranjeni sporazumi između tržišnih takmaca u pravu tržišnog natjecanja EU

Časopis: Pravo i porezi - 12.2008
Članak:
Karteli kao zabranjeni sporazumi između tržišnih takmaca u pravu tržišnog natjecanja EU
Stranica:
83.
Autor/i:
Mr. sc. Mirta KAPURAL, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: