Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Iako se propisima nastoji ograničiti korištenje gotovinom u poslovanju poduzetnika, blagajničko je poslovanje i dalje bitan dio poslovanja obveznika poreza na dobitak. Odgovore na pitanja u vezi s blagajničkim maksimumom i blagajničkim poslovanjem možete pronaći u članku koji slijedi.
  1. Uvod
  2. Tko su obveznici ustroja blagajničkog poslovanja
  3. Ustroj blagajničkog poslovanja
  4. Tko može obavljati blagajničke poslove
  5. Isprave u blagajničkom poslovanju
  6. Primjer blagajničkog poslovanja
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo