Poticanje zapošljavanja i JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Poticanje zapošljavanja i JOPPD
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Poticanje zapošljavanja u Hrvatskoj uređeno je Zakonom o doprinosima u vidu oslobađanja poslodavca jednu godinu plaćanja doprinosa na plaće radnika koji se prvi puta zapošljavaju. Zakonom o poticanju zapošljavanja uređena je mogućnost oslobađanja poslodavca od plaćanja doprinosa na plaću dvije godine ako zaposle dugotrajno nezaposlenu osobu kojom se smatra osoba koja je u evidenciji nezaposlenih osoba pri HZZ-u dulje od 2 godine te osobu koja je u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana i ima manje od jednu godinu radnog staža u struci. Prema istom Zakonu omogućeno je stručno osposobljavanje osoba visoke stručne spreme za 12 mjeseci, a srednje stručne spreme u obrtničkim zanimanjima do 36 mjeseci na trošak države za obvezne doprinose obračunane na najnižu osnovicu mjesečno, uz naknadu od 1.600,00 kn mjesečno. Zakonom o radu omogućeno je stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa osobama samo određene struke kojima je radno iskustvo uvjet za zasnivanje radnog odnosa u struci. Osim navedenog, svake godine donose se mjere za poticanje zapošljavanja određene kategorije osoba. O svemu navedenom pročitajte u ovom članku.
  1. Uvodne napomene
  2. Olakšice pri zapošljavanju osoba kojima je to prvo zaposlenje
  3. Poticanje zapošljavanja prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
  4. Osobe na stručnom osposobljavanju prema Zakonu o radu
  5. Poticanje zapošljavanja prema mjerama koje se provode u 2014. putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja