Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca, osigurane u Hrvatskoj prema propisima iz socijalnog osiguranja, a koje je poslodavac poslao na rad u inozemstvo u trgovačko društvo ili u poslovnu jedincu sa sjedištem u inozemstvu. Budući da sva prava iz socijalnih osiguranja koriste u Hrvatskoj, poslodavac je obvezan plaćati doprinose u Hrvatskoj u skladu s odredbama Zakona o doprinosima u ovisnosti o tome je li radnik izaslan u državu članicu EU-a, EGP, u zemlju s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju ili u treću zemlju. Plaća je dohodak od nesamostalnog rada oporeziv porezom na dohodak te kada je ostvarena radom u Hrvatskoj, oporezuje se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak. No, kada je ostvarena radom u inozemstvu u državi s kojom Hrvatska primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, mjesto, a time i način oporezivanja, određuje se u skladu s navedenim ugovorom. S obzirom na vrlo različite slučajeve u praksi, u ovom se članku objašnjava kako postupiti u pojedinim slučajevima.
  1. Uvodne napomene
  2. Tko se smatra izaslanim radnikom
  3. Plaćanje doprinosa za izaslane radnike
  4. Oporezivanje plaća izaslanih radnika
  5. Što se radnicima može isplatiti bez oporezivanja kao materijalno pravo izaslanih radnika
  6. Primjeri obračuna doprinosa i poreza na dohodak izaslanog radnika
  7. Postupci koje treba primijeniti u pojedinim slučajevima izaslanog radnika u treće zemlje

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja