Vrijednosno usmjereno upravljanje u poduzeću DHL Supply Chain Italy: aktivno upravljanje kapitalom s pomoću EVA-e i WCM-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Vrijednosno usmjereno upravljanje u poduzeću DHL Supply Chain Italy: aktivno upravljanje kapitalom s pomoću EVA-e i WCM-a
Stranica:
140.
Autor/i:
Autor: Dr. Hendrik VATER
Sažetak:
U članku njemačkog autora dr. Hendrika Vatera, financijskog direktora odgovornog za južnu Europu DHL Supply Chain sa sjedištem u Barceloni, objašnjava se kako uprava multinacionalnog poduzeća upravlja kapitalom i kako se funkcija kontrolinga mijenja iz funkcije ranog upozorenja u kontrolu postizanja cilja. Autor je napisao i knjigu „MSFI za kontrolere i menadžere“ koja je ove godine prevedena i objavljena na hrvatskom jeziku. Izlagat će na 2. međunarodnoj konferenciji o kontrolingu koja će se održati 5. studenog 2014. u hotelu Sheraton u Zagrebu, u organizacije tvrtke Kognosko, a tema je „Trendovi i faktori uspjeha u upravljanju radnim kapitalom“.
  1. Uvod
  2. Upravljanje poduzećem
  3. Odobrenje investicija i ugovora s klijentima
  4. Business Review Meetings
  5. Upravljanje rizikom: kontroling prilika i rizika s jedinstvenim standardom izvještavanja
  6. Striktna orijentacija na radni kapital i novčani tijek
  7. First Choice: kultura kontinuiranog unaprjeđenja
  8. Vrijednosno usmjerena filozofija kontrolinga
  9. Pogled u budućnost

Hashtags:
#PoslovneFinancije