Plaćanje boravišne pristojbe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Plaćanje boravišne pristojbe
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica, a navedena sredstva turističke zajednice služe za izvršavanje njihovih zadaća i za njihovo poslovanje u skladu s godišnjim programom rada i financijskim planom. Turističke zajednice su osnovane radi promicanja i unaprjeđenja turizma RH te gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju druge djelatnosti neposredno povezane s turizmom. Kako je došlo do određenih izmjena glede plaćanja boravišne pristojbe te o izmjenama i načinu plaćanja, može se pročitati u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Obveznici plaćanja boravišne pristojbe
  3. način plaćanja, visina, naplata i uplata boravišne pristojbe, te prijava i odjava turista
  4. Kaznene odredbe
  5. Popis turista i sadržaj obrasca prijave turističkoj zajednici
  6. Tko obavlja nadzor nad boravišnom pristojbom

Hashtags:
#TržišteIPropisi