Nagrade sportašima za sportska ostvarenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Nagrade sportašima za sportska ostvarenja
Stranica:
183.
Autor/i:
Autori: Nataša MUŽDALO , prof.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
Sve donedavno nisu se mogle primijeniti odredbe o neoporezivim primitcima na temelju nagrada za sportska ostvarenja jer nije bio objavljen poseban propis iz područja sporta koji uređuje ovo područje. Poseban je propis objavljen pod nazivom Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja i počeo se primjenjivati od 19. travnja 2014. Od tada se, u okvirima koje uređuje taj pravilnik, bez poreznog opterećenja mogu isplaćivati nagrade sportašima za sportska ostvarenja, a isplaćuju ih osobe koje su u njemu navedene. Neoporeziva svota je do 20.000,00 kn godišnje.
  1. Uvod
  2. Okvir sporta i pravilnika
  3. Odredbe pravilnika
  4. Ograničavajući čimbenici
  5. Zaključak
Hashtags:
#Neprofitno