Nabava osobnih automobila za potrebe neprofitne pravne osobe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Nabava osobnih automobila za potrebe neprofitne pravne osobe
Stranica:
188.
Autor/i:
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Neprofitne pravne osobe mogu se, u pravilu, na jednak način kao i poduzetnici koristiti osobnim automobilom za svoje poslovanje. Za određivanje načina evidentiranja nabave osobnih automobila i troškova koji poslije nastaju u vezi s njihovom uporabom, bitno je odrediti svrhu zbog koje se osobni automobil nabavlja. Za potrebe oporezivanja bitan je porezni položaj neprofitne pravne osobe te činjenica koristi li se prijevoznim sredstvom za gospodarsku djelatnosti ili se osobnim automobilom koristi u okviru poslovanja za prijevoz zaposlenika, članova tijela, povjerenstava i slično. O nabavi osobnih automobila kod neprofitnih pravih osoba s računovodstvenog i poreznog motrišta može se pročitati u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Neprofitne pravne osobe - porezni obveznici - prema odredbama Zakona o PDV-u
  3. Nabava osobnih automobila koji služe za osobni prijevoz
  4. Osobni automobili koji služe za obavljanje gospodarske djelatnosti
  5. Zaključak
Hashtags:
#Neprofitno