Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna i druge aktualnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna i druge aktualnosti
Stranica:
195.
Autor/i:
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Prema odredbama propisa kojima je uređeno financijsko izvještavanje, za razdoblje siječanj – rujan 2014. predaju se financijski izvještaji. S obzirom na obveznike njihova sastavljanja, različite su vrste i različiti su rokovi njihova sastavljanja i predaje. U vezi s time nema promjena u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Uz kratke napomene u odnosu na financijske izvještaje, u članku se daju naznake promjena nekih bitnih propisa koje se odnose na proračunski sustav poslovanja.
  1. Uvod
  2. Obveznici i obveza predaje devetomjesečnih financijskih izvještaja
  3. Utvrđivanje rezultata ostvarenog u devetomjesečnom razdoblju
  4. Pregled najavljenih izmjena i dopuna Zakona o proračunu

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo