Ovlasti i rad predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Ovlasti i rad predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
217.
Autor/i:
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Sažetak:
Nastavljajući se na članak o ovlasti i odgovornosti izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, objavljen u RRiF-u br. 7/14., ovom će se prilikom obraditi druga bitna poluga lokalnog sustava – predstavničko tijelo, njegove ovlasti i rad. U predstavničkom tijelu donose se političke odluke o razvoju lokalne jedinice. Težište političkog odlučivanja u lokalnim jedinicama je na predstavničkom tijelu. Ono ima regulatorne, financijske, organizacijske, personalne i kontrolne ovlasti koje će se prikazati u ovom članku, a ujedno će se u bitnome opisati način rada toga tijela te prava i dužnosti njegovih članova.
  1. Uvodne napomene
  2. Ovlasti predstavničkog tijela
  3. Način rada predstavničkog tijela
  4. Prava i dužnosti članova predstavničkog tijela
Hashtags:
#Proračunsko