Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2014.

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2014
Članak:
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2014.
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Godišnji popis imovine i obveza jedan je od nužnih uvjeta kako bi temeljni financijski izvještaji bili realni i objektivni te kako bi korisnici na temelju takvih izvještaja donosili adekvatne poslovne odluke. Iz tog razloga Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon propisuju obvezu provedbu popisa. Jednako je tako i zahtjevima HSFI-ja i MSFI-ja uređeno da financijski izvještaji moraju fer i istinito prezentirati financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva, a to je moguće jedino ako stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju. O čemu je prilikom popisivanja imovine i obveza potrebno voditi brigu, pročitajte u nastavku članka.
  1. Obveza provedbe godišnjeg popisa (inventure)
  2. Vrste i metode popisa (inventure)
  3. Organizacija popisa (inventure)
  4. Popisno povjerenstvo i plan popisa
  5. Provedba godišnjeg popisa
  6. Elaborat o obavljenom godišnjem popisu
  7. Odlučivanje o popisnim razlikama
  8. Specifičnosti vezane za popis u nekim djelatnostima
Hashtags:
#Računovodstvo