RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2014
  • Članak:Godišnji popis u proračunskom sustavu
  • Stranica:18.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
    Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Sažetak:

I u proračunskom sustavu osnova za usklađenje knjigovodstvenih evidencija sa stvarnim stanjem imovine i obveza je popis (inventura). No, računovodstveni propisi proračunskog sustava postavili su neka pravila popisa i način iskazivanja popisnih razlika u poslovnim knjigama.
S obzirom na to da u računovodstvu proračunskog okruženja nije tijekom 2014. bilo promjena, popis i sve aktivnosti oko njega obavit će se na jednak način kao i za 2013. Neće biti razlika ni u knjigovodstvenom iskazivanju popisnih razlika.
1. Uvod
2. Popis u proračunskom računovodstvu
3. Organiziranje i provedba popisa
4. Posebnosti popisa popisnih skupina
5. Izvještaj o obavljenom popisu
6. Usklađivanje stanja u knjigovodstvu sa stanjem u popisu
7. Popisne razlike
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)