RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2015
  • Članak:Dječji doplatak za 2015. godinu
  • Stranica:267.
  • Autor/i:mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Od 22. prosinca 2014. HZMO je omogućio korištenje nove elektroničke usluge Kalkulator doplatka za djecu. Pomoću kalkulatora građani putem te aplikacije unutar online usluge Korisničkih stranica HZMO-a mogu izračunati uvjet dohodovnog cenzusa, pripadajuću svotu doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete, uz uvjet da imaju korisničko ime i lozinku za e-Građane. Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili korisnik doplatka za djecu radi uzdržavanja i njihova odgoja te ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim po sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak. O tome te o uvjetima dobivanja dječjeg doplatka, pišemo u nastavku.
1. Uvod
2. Korisnici doplatka za djecu
3. Za koju djecu se ostvaruje doplatak
4. Pravo na doplatak djece prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
5. Temeljni uvjeti za sjecanja prava na doplatak za djecu
6. Utvrđivanje dohodovnog cenzusa
7. Podnošenje zahtjeva za stjecanje prava za doplatak za djecu
7. Isplata dječjeg doplatka
8. Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u drugim državama EU-a
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)