RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O značajnim pitanjima veznima za ugovornu zabranu natjecanja radnika s poslodavcem, zatim o naknadi štete te o strankama kolektivnog ugovora i njegovu sklapanju, detaljnije pročitajte u nastavku u kojem se navode odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Županijskog suda u Varaždinu.
Napominjemo da se navedena sudska praksa može smatrati aktualnom i u primjeni vrijedećeg Zakona o radu.
1. Uvod
2. Ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
3. Solidarna odgovornost poslodavca
4. Stranke kolektivnog ugovora

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)