Ispravak pogrešaka iskazanih u JOPPD-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2015
Članak:
Ispravak pogrešaka iskazanih u JOPPD-u
Stranica:
97.
Autor/i:
Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Redovitim obavljanjem djelatnosti mogu se dogoditi pogreške u obrascu JOPPD. Ponekad se događa da se u JOPPD slučajno upišu pogrešni podatci o osiguraniku / stjecatelju, primitku ili svotama primitka, poreza, doprinosa ili bilo koji drugi podatak za koji postoji obveza izvještavanja u obrascu JOPPD. U tom slučaju, nakon što se otkrije pogreška, treba obaviti ispravak ili ispravak i dopunu u JOPPD-u, ovisno o kakvoj je pogrešci riječ.

1. Uvodno

2. Kada se podnosi ispravak JOPPD-a

Hashtags:
#TroškoviOsoblja