RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku obrađuje računovodstveni problem iskazivanja prihoda društva koje je dobilo dionice ili udjele u društvu, što je reinvestiralo dobitak i iskazalo povećanje temeljnog kapitala po toj osnovi. Prema tome, jedno je motrište knjiženja reinvestiranog dobitka i porezne uštede, a drugo je knjiženje učinaka takva povećanja kapitala u društvu koje ima udjele u tom društvu. Knjiženje reinvestiranog dobitka u nekom društvu ima odraz na bilancu i račun dobitka i gubitka u društvu - dioničaru odnosno članu društva koje je obavilo ulaganje.
1. Uvod
2. Vrijednost ulaganja u trgovačka društva
3. Evidentiranje povećanja temeljnog kapitala proisteklog iz reinvestiranja dobitka u trgovačkom društvu
4. Evidentiranje prihoda u poslovnim knjigama ulagatelja koji svoje ulaganje vodi prema metodi troška
5. Evidentiranje prihoda u poslovnim knjigama ulagatelja koji svoje ulaganje vodi prema metodi udjela
6. Evidentiranje prihoda u poslovnim knjigama ulagatelja koji svoje ulaganje vode prema drugim metodama
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)