RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 17. veljače 2015. donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Objavljen je u Nar. nov., br. 22/15., a stupio je na snagu 5. ožujka 2015. Cilj je ovih izmjena i dopuna ubrzavanje i olakšavanje postupka priznanja i prestanka svojstva osiguranika te time posljedično i smanjenje troška poslovanja obveznika podnošenja prijava za vođenje matične evidencije.
1. Uvodne napomene
2. Obveznici podnošenja prijave za vođenje matične evidencije
3. Novosti u prijavi promjena tijekom osiguranja
4. Novosti u prijavi na mirovinsko osiguranje radnika
5. Prijava/odjava na mirovinsko osiguranje pomoraca
6. Prijava i promjena u statusu osiguranika osobe s invalidnošću

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)