RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Tema ovog članka je računovodstveni i porezni položaj telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga. Porezni položaj ovih usluga ovisi o tome tko ih pruža, kome ih pruža i, ako je riječ o osobama koje nisu porezni obveznici, gdje se te osobe nalaze. Kada je riječ o prethodno navedenim uslugama koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici, porezni obveznici koji ih pružaju primjenjuju posebni postupak oporezivanja. U nastavku članka detaljnije pojašnjavamo na koji način navedene usluge obavljaju porezni obveznici iz RH i oni koji su izabrali RH kao državu članicu prijave.
1. Uvod
2. Definiranje telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički obavljenih usluga
3. Porezni položaj obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički obavljenih usluga
4. Posebni postupak oporezivanja usluga
5. Računovodstveno postupanje kod RH poreznog obveznika
6. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)