RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Tema ovog članka je računovodstveni i porezni položaj telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga. Porezni položaj ovih usluga ovisi o tome tko ih pruža, kome ih pruža i, ako je riječ o osobama koje nisu porezni obveznici, gdje se te osobe nalaze. Kada je riječ o prethodno navedenim uslugama koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici, porezni obveznici koji ih pružaju primjenjuju posebni postupak oporezivanja. U nastavku članka detaljnije pojašnjavamo na koji način navedene usluge obavljaju porezni obveznici iz RH i oni koji su izabrali RH kao državu članicu prijave.
1. Uvod
2. Definiranje telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički obavljenih usluga
3. Porezni položaj obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički obavljenih usluga
4. Posebni postupak oporezivanja usluga
5. Računovodstveno postupanje kod RH poreznog obveznika
6. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)