Nova isplatna lista plaće i naknade plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Dana 28. ožujka 2015. stupio je na snagu novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 32/15. dalje: Pravilnik) kojim su utvrđeni novi obrasci o obračunu isplaćene plaće (obrazac IP1) i obrazac obračuna neisplaćene plaće i naknade plaće (obrazac NP1). Na temelju odredaba novog Pravilnika, poslodavci su obvezni najkasnije do 1. srpnja 2015. Godine uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama novog Pravilnika. To znači da će se plaća za lipanj koja se isplaćuje u srpnju trebati iskazati na obrascu IP1, a neisplaćena plaća na obrascu NP1. Dakle, u slučaju djelomično isplaćene plaće poslodavci su obvezni izdati dvije isplatne liste. Jedna isplatna lista iskazuje podatke o plaći koja je isplaćena, dok druga isplatna lista iskazuje podatke o plaći koja po dospijeću nije isplaćena; jednako vrijedi i za otpremninu. Više o tome možete pročitati u nastavku.
1. Do kada se treba isplatiti plaća i radniku uručiti isplatna lista
2. Sadržaj isplatne liste isplaćene plaće
3. Sadržaj isplatne liste neisplaćene plaće
4. Kako poslodavac treba postupiti kada je samo djelomično isplatio plaću
5. Čuvanje isprava povezanih s obračunom plaće I naknade plaće
 

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja