Knjigovodstvene i porezne evidencije naknade za bolovanje zbog ozljede na radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Knjigovodstvene i porezne evidencije naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
Stranica:
89.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Za vrijeme korištenja prava na bolovanje zbog ozljede na radu osiguranici ostvaruju pravo na naknadu u visini 100 % prosjeka isplaćenih plaća u šest mjeseci prije mjeseca kada je započelo bolovanje. Poslodavac je tu naknadu obvezan isplatiti, a nakon toga mu HZZO obavlja povrat novca za isplaćenu naknadu u roku od 45 dana. Tim se pravom može koristiti tek nakon priznate ozljede na radu. U razdoblju od nastanka ozljede do priznavanja prava na naknadu zbog ozljede na radu osiguranik ostvaruje pravo na naknadu koja prvih 42 dana tereti poslodavca, a nakon toga, ako ni do tada nije priznata ozljeda na radu, tereti HZZO jednako kao i naknade za „obično“ bolovanje. Ako osiguranik naknadno dobije izvješće od HZZO-a da je ozljeda na radu priznata, poslodavac treba ispraviti obračun naknade koja je do tada isplaćivana te ispraviti obrazac JOPPD. Više o tome pročitajte u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti
3. Što poslodavac treba učiniti kada osiguranik primi izvješće o priznatoj ozljedi na radu
 

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja