Načela i postupci upravljanja kvalitetom revizijskih procesa u eksternoj reviziji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Načela i postupci upravljanja kvalitetom revizijskih procesa u eksternoj reviziji
Stranica:
126.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Ivo MIJOČ
Mr. sc. Lidija Pernar
Dražen DANIĆ , mr. sc.
Sažetak:

Ovim se radom pojašnjava pitanje kako postići visoku kvalitetu revizijskog procesa, opisuju osnovne koncepcije, načela i preduvjeti na kojima se mora temeljiti učinkovit pristup za osiguranje visokokvalitetnog rada i izvještavanja revizije, Pritom se koristi međunarodnim iskustvom za opisivanje primjera “dobre prakse” koje bi svaka revizija trebala usvojiti i primjenjivati. Institucije vanjske revizije trebaju uložiti sve više napora u osiguranje visoke kvalitete procesa revizije. Člankom se ujedno preporučaju određene mogućnosti poboljšanja upravljanja kvalitetom revizije, istodobno povećavajući stupanj kontrole kvalitete revizijskog procesa.
1. Uvod
2. Koristi od upravljanja kvalitetom u revizijskom procesu
3. Načela i preduvjeti
4. Stanje kontrole kvalitete u vanjskim revizijama različitih zemalja
5. Zaključak

Hashtags:
#Revizija