Primjena modela ciljnih troškova u analizi upravljanja troškovima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Primjena modela ciljnih troškova u analizi upravljanja troškovima
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Sažetak:

U ovom su radu obrađene mogućnosti primjene metode ciljnih troškova u analizi vrijednosti te je prezentiran obrazac za primjenu tehnika kojima se nastoje reducirati troškovi proizvoda, i to ne samo na razini proizvodnje postojećih proizvoda nego i u fazi razvoja i kreiranja potpuno novog proizvoda. U radu je obrađena primjena tehnika analize vrijednosti u razvoju novog proizvoda s ciljem da se prikaže način kontinuiranog poboljšanja poslovanja putem stalnog smanjenja troškova tijekom razvoja i proizvodnje novog proizvoda. Cilj je ovog rada dati smjernice za implementaciju i aplikaciju tehnika ciljnih troškova i analize vrijednosti u proizvodnoj djelatnosti s posebnim naglaskom na primjenu ovih metoda u procesu razvoja novog proizvoda.
1. Uvod
2. Model ciljnih troškova
3. Analiza vrijednosti u funkciji upravljanja troškovima
4. Primjena modela ciljnih troškova u analizi vrijednosti
5. Zaključak
 

Hashtags:
#Računovodstvo