Robni zajam i financijska imovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Robni zajam i financijska imovina
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži i obrazlaže knjiženje: 1) nabave dugotrajne nefinancijske imovine na robni zajam i 2) ulaganje u kapital trgovačkog društva.
Za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine na zajam mora se iskazati i primitak od zaduženja, a za ulaganje u kapital trgovačkog društva, potraživanje za tako uložena sredstva.
1. ROBNI ZAJAM
2. Osnivanje jednostavnoga trgovačkog društva
 

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo