Plaće radnika u diplomatskim i konzularnim predstavništvima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Plaće radnika u diplomatskim i konzularnim predstavništvima
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Diplomatska konzularna predstavništva stranih država u Hrvatskoj imaju nešto drukčiji status poslodavca u vezi s obračunavanjem i plaćanjem obveznih doprinosa poreza na dohodak i prireza iz plaća i na plaće kod njih zaposlenih radnika. Doprinose iz plaća i na plaće radnika obvezni su obračunavati i plaćati jednako kao i ostali poslodavci, a porez na dohodak iz plaća obvezni su obračunavati sami radnici. Iznimno, predstavništvo može preuzeti i obvezu obračunavanja i plaćanja poreza i prireza. O obračunanim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu obvezni su izvješćivati Poreznu upravu putem obrasca JOPPD, pri čemu su za njih određene posebne oznake. Više o tome pročitajte u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Obvezni doprinosi
3. Porez na dohodak i prirez
3. Primjeri obračuna doprinosa poreza na dohodak i prireza
4. Isplata bonusa radniku zaposlenom u diplomatskom predstavništvu
 

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja