Ustupanje prava na povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Ustupanje prava na povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji
Stranica:
92.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Prema odredbama Općega poreznog zakona, koji u izmijenjenom obliku od 17. ožujka 2015. u svom poslovanju obvezno primjenjuju pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost, u naš je porezni sustav uveden institut prava na ustup, zalog i pljenidbu potraživanja, što ih porezni obveznici imaju prema poreznom tijelu.
Na temelju pisanog ugovora o ustupu ili cesiji, porezni obveznik može ustupiti svoje potraživanje s naslova više plaćenog poreza nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je u roku od tri dana od dana sklapanja ustupatelj prava obvezan dostaviti ugovor o ustupu mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu te prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Porezna uprava ne supotpisuje dostavljeni ugovor o ustup prava na povrat poreza, ali je on obvezujući za porezno tijelo, osim ako se nad ustupateljem ne provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava, a prema rješenju o ovrsi.
1. Uvod
2. Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku i ostvarivanje prava iz porezno-dužničkog odnosa
3. Podmirenje obveza za poreznog obveznika od solidarnog dužnika i treće osobe
4. Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza
5. Dostavljanje ugovora o ustupanju potraživanja Poreznoj upravi
6. Propisani rok u kojem je Porezna uprava obvezna riješiti zaprimljeni ugovor o ustupu potraživanja
7. Radni postupci službenika u Poreznoj upravi po zaprimanju ugovora o ustupu potraživanja
8. Donošenje rješenja kojim se odobrava povrat poreza po zaključenom ugovoru o ustupu potraživanja
9. Zaključak
 

Hashtags:
#Porezi