Uloga revizora u procesu financijskog due diligencea

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Uloga revizora u procesu financijskog due diligencea
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Sažetak:

Due diligence se najčešće provodi u postupku akvizicije kako bi se kupac detaljno upoznao sa svim vidovima poslovanja nekog društva, odnosno kako bi se procijenila njegova vrijednost te identificirali mogući rizici prije provedbe transakcije. Pritom se najčešće provodi financijski, pravni i komercijalni due diligence angažiranjem različitih savjetnika. U članku će se detaljnije prikazati uloga revizora u postupku provedbe financijskog due diligencea.
1. Uvod
2. Definiranje i karakteristike procesa due diligencea
3. Kada provesti due diligence
4. Vrste due diligencea
5. Uloga revizora u provedbi financijskog due diligencea
6. Zaključak
 

Hashtags:
#Revizija