Sigurnost i označavanje igračaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Sigurnost i označavanje igračaka
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Sigurnost i označavanje igračaka
Na tržište se mogu staviti samo sigurne igračke, odnosno igračke koje ispunjavaju propisane zahtjeve sigurnosti za djecu kojoj su namijenjene, označene propisanim oznakama i podatcima te popraćene propisanom pratećom dokumentacijom. Nesigurna igračka predstavlja rizik od moguće ugroze zdravlja djeteta, stoga je vrlo bitno da svi subjekti u poslovanju s igračkama dosljedno primjenjuju obveze propisane radi osiguranja da se samo zdravstveno ispravna i sigurna igračka može stavljati na tržištu i nuditi na prodaju.
U nastavku članka pišemo o pravilima koje u pogledu sigurnosti moraju ispunjavati igračke u svrhu osiguravanja njihova slobodno kretanja i zaštite zdravlja potrošača te obveze svih subjekata u poslovanju s igračkama s tim u vezi.
1. Uvod
2. Što se smatra igračkom
3. Subjekti u poslovanju s igračkom
4. Općenito o uvjetima stavljanja igračaka na tržište
5. Zdravstvena ispravnost igračaka
6. Ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva
7. Postupak ocjenjivanja sukladnosti igračaka
8. Upozorenja koja se navode na igračkama
9. Označavanje igračaka obveznim podatcima
10. Označavanje igračke dodatnim podatcima i oznakama
11. Obveze subjekta u poslovanju s igračkama
12. Zaključak
 

Hashtags:
#TržišteIPropisi