RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo sporno pravno pitanje može li se u primjeni pravnih pravila OGZ-a prihvatiti stajalište prema kojem se vlasništvo nekretnine na temelju pravnog posla može steći i bez upisa vlasništva u zemljišnu knjigu, ako je pravni posao obavljen, te se navodi da sudska praksa još uvijek podržava to pravno shvaćanje.
1. Uvod
2. Događaj iz sudske prakse
3. Način rješavanja sudskog spora
4. Osvrt na sudske odluke 
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)