Općenito o novom uređenju stečaja potrošača

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Općenito o novom uređenju stečaja potrošača
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Sažetak:

Zakon o stečaju potrošača (Nar. nov., br. 100/15, dalje: ZSP) stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. ZSP predstavlja novi institut u hrvatskom pravnom sustavu kojim se prezaduženim građanima daje prilika za novi odgovorniji početak i učinkovito namirenje vjerovnika. Stoga autor u nastavku u članku iznosi opća pravila postupka i pravila izvansudskog postupka pred savjetovalištima.
1. Uvod 
2. Izvansudski postupak
3. Propisani obrasci
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo