Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
76.
Autor/i:
Sažetak:

II. Posebni porezi i trošarine
•    Camelot d.o.o. – postupanje s duhanskim prerađevinama
•    Ostvarivanje prava na povrat plaćene trošarine za energente koje koriste javna tijela kao pogonsko gorivo u zračnom prometu - status javnog tijela
•    Obveznik plaćanja posebnog poreza na prženu kavu
•    Skladištenje rabljenih motornih vozila
•    Zakon o trošarinama – proizvodnja alkohola i alkoholnih pića
•    Zahtjev za produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina
•    Razvrstavanje u tarifnu oznaku i porezni status vozila Nissan Navara
•    Napitak od badema u prahu - određivanje poreznog statusa proizvoda
•    Vozilo posebno prilagođeno za prijevoz osobe s invaliditetom
•    Povrat plaćene trošarine na izvezene trošarinske proizvode

 

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo