Vodna naknada i naplata općeg prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Vodna naknada i naplata općeg prihoda
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu daje predložak knjiženja naknade za razvoj vodnoga gospodarstva koju je odlukom uvela jedinica lokalne samouprave (grad) te jedno motrište naplate općih prihoda putem uređaja POS koju prati proračunski korisnik državnog proračuna. Naknada za razvoj vodnoga gospodarstva, iako nije prihod grada, trebala bi biti zabilježena u poslovnim knjigama grada. U okolnostima knjiženja drugog slučaja, prihodi su ostvareni i za obveze prema banci koju ona obustavlja u obliku smanjenja doznake novca na račun državne riznice.

1. naknada za razvoj vodnoga gospodarstva
2. Naplata općih prihoda putem uređaja POS koju prati proračunski korisnik

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo