Godišnji obračun poreza iz plaće za 2015. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2015. godinu
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Ako je poslodavac neredovito isplaćivao plaće ili ih je isplaćivao u svotama koje su bile nejednake u pojedinim mjesecima, tada obično dolazi do preplate poreza na dohodak i prireza zbog nemogućnosti korištenja svih pripadajućih mjesečnih osobnih odbitaka ili zbog primjene progresivnog oporezivanja. Stoga je tim poslodavcima propisana obveza sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza kod zadnje isplate plaće u godini. Do preplate poreza i prireza može doći i ako je radnik u dijelu poreznog razdoblja bio spriječen za rad zbog bolesti, rodiljnog ili roditeljskog dopusta jer im je umjesto plaće isplaćivana neoporeziva naknada plaće.

Cilj je sastavljanja godišnjeg obračuna, poreza na dohodak i prireza obaviti izravnanje porezne obveze odnosno povrat preplaćenog poreza ili uplata nedovoljno uplaćenog poreza i prireza bez podnošenja porezne prijave.

1. Uvodne napomene
2. Zakonske odredbe na kojima se temelji obveza sastavljanja godišnjeg obračuna plaće
3. Sastavljanje godišnjeg obračuna plaće za 2015. godinu
4. Podnošenje zahtjeva za povrat poreza Poreznoj upravi

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja