Minimalni tehnički uvjeti u trgovini na malo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Minimalni tehnički uvjeti u trgovini na malo
Stranica:
234.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Djelatnost trgovine, osim u slučaju propisanih iznimaka, ne može započeti s obavljanjem prije nego što nadležni ured izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva s pomoću kojih se obavlja trgovina ispunjavaju minimalne tehničke i druge propisane uvjete. Trgovac je obvezan osigurati da prodajni objekt, oprema i sredstva kojima se obavlja trgovina kroz sve vrijeme obavljanja djelatnosti trgovine ispunjavaju minimalne tehničke i druge propisane uvjete. Koje minimalne tehničke uvjete moraju ispunjavati prodavaonice i skladišta te njihova oprema i sredstva u kojima se obavlja trgovina na malo te uz koje uvjete se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica, pišemo u nastavku ovog članka.

1. Uvod
2. Općenito o djelatnosti trgovine
3. Općenito o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta
4. Opći minimalni tehnički uvjeti za prodajne objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine na malo
5. Posebni minimalni tehnički i drugi uvjeti za specijalizirane prodavaonice na malo
6. Posebni minimalni tehnički i drugi uvjeti za nespecijalizirane prodavaonice na malo
7. Minimalni tehnički i drugi uvjeti za trgovinu na malo izvan prodavaonica
8. Zaključak

Hashtags:
#TržišteIPropisi