Neuobičajeno niska cijena ponude u postupcima javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2015
Članak:
Neuobičajeno niska cijena ponude u postupcima javne nabave
Stranica:
70.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

U sustavu javne nabave jedan od razloga zbog kojih ponuda može biti neprihvatljiva je i ponuda s neuobičajeno niskom cijenom. U toj okolnosti naručitelj se može različito postaviti u odnosu na ponuditelja. Ti su odnosi s primjerima iz prakse Državne komisine i naručitelja predmet ovog članka.
1         Uvod
2.        Traženje objašnjenja cijene je pravo, a ne i obveza naručitelja
3.        Primjena načela javne nabave kod neuobičajeno niske cijene
4.        Kada  može biti riječ o neuobičajeno niskoj cijeni ponude
5.        Odbijanje ponude s neuobičajeno niskom cijenom
6.        Osvrt na nove direktive EU-a
7.        Neprihvatljiva ponuda
8.        Zaključak

Hashtags:
#JavnaNabava