Pomoći lokalnim i područnim jedinicama iz državnog proračuna Republike Hrvatske

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2015
Članak:
Pomoći lokalnim i područnim jedinicama iz državnog proračuna Republike Hrvatske
Stranica:
85.
Autor/i:
Nevenka Brkić, dipl. oec.
Sažetak:

Neke jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave dobivaju pomoći iz državnog proračuna Republike Hrvatske. S obzirom na restrukturiranje sustava određivanja jedinca kojima je pomoć potrebna, u prijelaznom će razdoblju pomaganje biti tomu prilagođeno. Posebitost postoji i s obzirom na privremeno financiranje u sustavu državnog proračuna za prvo tromjesečje 2016.
Pomoći iz državnog proračuna mogu biti s osnove poreznih prihoda (poreza na dohodak i na dobitak) i izravno iz državnog proračuna.
1.        Uvod
2.        Pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s osnove prihoda od poreza na dohodak
3.        Pomoć jedinicama lokalne samouprave s osnove prihoda od poreza na dobitak
4.        Korisnici izravne pomoći iz državnog proračuna
5.        Korisnici pomoći iz državnog proračuna koji su izgubili status područja posebne državne skrbi i status brdsko-planinskih područja, a nisu stekli status potpomognutog područja
6.        Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
7.        Namjena korištenja pomoći iz državnog proračuna
8.        Odluka o privremenom financiranju  prvom tromjesečju 2016. godine

Hashtags:
#Proračunsko