Promjene u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2015
Članak:
Promjene u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.
Stranica:
94.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Mijenjan je propis koji uređuje način kojim se prati provedba fiskalne politike odnosno kojim se postiže uspostavljanje i jačanje fiskalnih pravila i pravila za osiguranje fiskalne odgovornosti.
Ove promjene morat će se uvažiti pri davanju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. pa se stoga na njih posebno upućuje. Naročito se naglašavaju promjene „skrivene“ u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti.
1.        Uvod
2.        Ključne promjene u Uredbi
3.        Promjene u Upitniku
4.        Sastavljanje i predaja Izjave u postupku primopredaje dužnosti

Hashtags:
#Proračunsko