I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2015. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2015. godinu
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Veličina poduzetnika
2. Obveza sastavljanja financijskih izvješća
3. Opseg godišnjih financijskih izvješća
4. Financijska izvješća za statistiku
5. Financijska izvješća za javnu objavu
6. Način dostave dokumentacije
7. Konsolidirana financijska izvješća
8. Revizija financijskih izvješća
9. Izvješća prema posebnim propisima
10. Dostava financijskih izvješća u sudski registar putem FINA-e
11. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća

Hashtags:
#Računovodstvo