Gotovina i međusobno financiranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Gotovina i međusobno financiranje
Stranica:
206.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva pojašnjavaju knjiženja: 1. Preuzimanje gotovine sa transakcijskog računa i 2. Financiranje međusobno povezanih neprofitnih osoba. Pri prijelazu između obračunskih razdoblja nije neobično da osoba raspolaže gotovinom u izvještajnom obračunskom razdoblju, a da se zbog platnog prometa transakcijski račun s kojeg je gotovina podignuta smanji tek u sljedećem obračunskom razdoblju. Ako u jedinstvenom sustavu poslovanja, poglavito kod organizacija koje su osnovane prema posebnom propisu, postoji obveza financiranja „više“ organizacijske jedinice prema „nižim“ organizacijskih jedinicama, tada se ta financiranja klasificiraju na posebne račune rashoda i prihoda koji su u biti slični nekada znanim računima transfera.

1. Preuzimanje gotovine s transakcijskog računa
2. Financiranje međusobno povezanih neprofitnih organizacija

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo