Plaće i doprinosi u 2016. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Plaće i doprinosi u 2016. godini
Stranica:
218.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U 2016. način obračuna poreza na dohodak i prireza iz plaća te ostalih primitaka koji se oporezuju na jednak način kao plaće, nije promijenjen u odnosu na proteklu godinu. Međutim, osnovice za doprinose usklađuju se svake godine prema prosječnoj bruto-plaći ostvarenoj u Hrvatskoj kod pravnih osoba u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine pa je tako osnovica prema kojoj se određuju osnovice za doprinose po svim osnovama socijalnih osiguranja u 2016. godini utvrđena prema prosječno ostvarenoj plaći u razdoblju siječanj - kolovoz 2015. koja u bruto-svoti iznosi 8.037,00 kn. U ovom članku dajemo najčešće primjere obračuna plaća u kojima treba voditi računa o osnovicama za plaćanje doprinosa koje se primjenjuju u 2016. godini te pregled osnovica za obračun doprinosa za sve osnove socijalnih osiguranja.

1. Uvodne napomene
2. Plaća kao osnovica za plaćanje doprinosa u 2016. godini
3. Doprinosi iz i na plaću
4. Obračun poreza iz plaće u 2016.
5. Primjena propisanih osnovica za obračun doprinosa iz i na plaću
6. Primjena najviše mjesečne osnovice
7. Poticaji zapošljavanja – oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću
8. Poduzetnička plaća
9. Radni i neradni dani i sati u 2016.
10. Doprinosi obrtnika, samostalnih zanimanja, poljoprivrednika i ostalih osiguranika koji plaćaju doprinose na stalnu osnovicu

Hashtags:
#TroškoviOsoblja