Primjena MSFI 9 - Financijski instrumenti, uz primjenu MSFI 4 - Ugovori o osiguranju (Prijedlog amandmana na MSFI 4)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Primjena MSFI 9 - Financijski instrumenti, uz primjenu MSFI 4 - Ugovori o osiguranju (Prijedlog amandmana na MSFI 4)
Stranica:
274.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

1. Uvod
2. Prijedlog izmjena standarda
3. Pristup preklapanja
4. Privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9

Hashtags:
#Računovodstvo