Izbjegavanje plaćanja poreza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Izbjegavanje plaćanja poreza
Stranica:
276.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Europska unija pokrenula istragu protiv McDonald’sa zbog izbjegavanja poreza
2. Prijedlozi EP-a za pošteniji porez na dobitak
3. Italija neće sniziti porez na dobitak u 2016. godini
4. Prvi put od 2009. godine kompanije imaju dovoljno bankovnih kredita
5. Europskim kompanijama manji troškovi izdavanja novih dionica

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU