RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorice ovoga članka uvodno skreću pozornost na obvezu države prema građanima u pogledu osiguranja zdravstvene zaštite. U nastavku se daje prikaz obilježja dvaju modela financiranja javnog zdravstva i presjek razvoja hrvatskoga zdravstvenog sustava. Pritom se opisuje zakonska osnova zdravstvene zaštite i razine na kojima se provodi, redoviti izvori financiranja zdravstvene zaštite, s posebnim osvrtom na financijske i naturalne donacije kao dodatne načine financiranja zdravstvenog sustava. Ukratko se objašnjavaju i razlike između donacija lijekova i medicinskoga potrošnog materijala prema nemedicinskoj i financijskoj donaciji („humanitarne akcije“).

1. Uvodne napomene
2. Modeli financiranja javnog zdravstva
3. Temeljna obilježja hrvatskoga zdravstvenog sustava
4. Donacije kao poseban izvor financiranja zdravstvenog sustava
5. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)