RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Inspekcijski nadzor i kontrola obračuna i naplate javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)